Home

 
  Kontakt  
 

Ligging

 
 

Plattegrond

 
 

Aanvraag ligplaats

 
 

Foto's

 
 

 

 
  Algemene voorwaarden  
 

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Watersportbelangen de Vliet B.V. ook handelend onder de naam‘jachthaven De Vlije’.

Benedensasweg 6a

4655 ST De Heen

0031-167502914

info@jachthavendevlije.nl
 

persoonsgegevens die worden verwerkt

WSB de Vliet B.V. kan persoonsgegevensover u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WSB de Vliet B.V. verstrekt. WSB de Vliet B.V.

Kan de volgende persoongegevens verwerken :

* uw voor- en achternaam

* uw adresgegevens

* uw telefoonnummer

* uw e-mailadres

* gegevens van uw boot: naam, type boot, afmetingen en diepgang


Waarom WSB de Vliet B.V. gegevens nodig heeft

WSB de Vliet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail of telefonisch contact met u op te nemen om aan het door u in het contactformulier ingevulde verzoek om een ligplaats te kunnen beantwoorden.

Daarnaast kan WSB de Vliet B.V. uw persoongegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen huur van een ligplaats.

Hoe lang WSB de Vliet B.V. gegevens bewaart

WSB de Vliet B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens binnen 1 maand verwijderd.

Delen met derden

WSB de Vliet B.V. persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WSB de Vliet B.V. verstrekt geen gegevens aan derden voor reklamedoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jachthavendevlije.nl.

WSB de Vliet B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

WSB de Vliet B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik , verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WSB de Vliet B.V.

verzamelde persoonsgegevens, neem dan kontakt op met WSB de Vliet B.V. via info@jachthavendevlije.nl

WSB de Vliet B.V. is als volgt verder te bereiken :

Postadres : benedensasweg 6A, 4655 ST , De Heen.

Vestigingsadres : benedensasweg 6A , 4655 ST De Heen.

Inschrijving handelsregister kamer van koophandel : Breda 20058420

Telefoon : 0031-167502914

E-mail : info@jachthavendevlije.nl

 

 

Jachthaven de Vlije is te vinden in de Heen net boven Steenbergen. In deze jachthaven de Vlije kunt u ongestoord genieten van de rust. Jachthaven de Vlije de jachthaven voor uw boot schip roeiboot watersport. Watesportbelangen de Vliet beheert jachthaven de vlije in de heen benedensasweg 6 a de Heen bij steenbergen. Dintelse gorzen. watersport jachthaven korsmit de vliet steenbergen

 

 

 

       Watersportbelangen De Vliet

      Benedensasweg 6a

      4655 ST De Heen